لوازم جانبی

تجهیزات اصلی باسلر

ACC1

تجهیزات اصلی باسلر به طور مخصوص برای باسلر و استانداردهای بالای ما طراحی و با توجه به مشخصه های دوربینهای ما بهینه سازی شده است.همه محصولات با مهر تجهیزات اصلی باسلر فقط از طریق شرکت باسلر در دسترس هستند و هنگامی که با دوربینهای باسلر ترکیب میشوند کارایی بالایی ارایه میکنند

لوازم جانبی

ما گستره وسیعی از لوازمی را که با دوربینهای باسلر هماهنگی مطلوبی دارند به شما پیشنهاد میدهیم.برای اطمینان از اینکه شما تصویر واضح مطلوبی دریافت میکنید، همه لوازمی که ما پیشنهاد میکنیم سازگاریشان با دوربینهایمان مورد بررسی قرار گرفته است.

لنزها

کابلها و تجهیزات I/O

دیتا کابل

لنزهای باسلر – تجهیزات اصلی باسلر

بازار لوازم برای ماشینهای بینایی بسیار وسیع است. باسلر در حال حاضر محصولاتی ارایه میکند که به طور خاص برای دوربین های ما توسعه یافته اند، به این معنا که آنها با دیگری هماهنگ هستند.این محصولات منحصرا برای ما ساخته شده و فقط از طریق باسلر در دسترس است. تجهیزات اصلی باسلر شامل لنزهای با وضوح بالای بهینه شده یرای محیط 1/2.5″ میباشد، که به این معناست که آنها شدیدا برای ACE 2500(5 MP) و همه دوربینهای باسلر با یک سنسور با اندازه کمتر از 1/2″ مناسب هستند.برای مشتریان ما ، این طراحی سفارشی اثر متقابل بین لنزها و دوربینها را تامین میکند.تجهیزات اصلی باسلر همچنین شامل یک کابل پاور ورودی خروجی برای استفاده با یک PLC میباشد.این کابل از انتقال بی نقص سیگنالهای ورودی خروجی اطمینان حاصل میکند و از دوربینها در مقابل امواج الکتریکی و ولتاژ معکوس محافظت مینماید.