vision campus

مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

دستگاه های پزشکی که مبتنی بر دوربین هستند پروسه تشخیص و همچنین خللی که ممکن است پیش آید را پشتیبانی می کنند

این ویدئو 4 مورد از بهترین مزایا را توضیح می دهد

دیدگاه ها بسته شده است