2015-07-05
oring

مفاهیم اولیه ماشین بینایی و پردازش تصویر

 
2017-11-07
vision campus

مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی دستگاه های پزشکی که مبتنی بر دوربین هستند پروسه تشخیص و همچنین خللی که ممکن است پیش آید را […]