VISOR Code Reader

دوربین هوشمند VISOR Code Reader سنسوپارت

این دوربین هوشمند می تواند به سادگی تمام بارکد ها، پرینت ها و ماتریس کد های منطبق بر استاندارد ECC 200  را تشخیص دهد، بدون اینکه جنس و نوع اجسام (فلز، پلاستیک، کاغذ، شیشه) در عملکرد آن تاثیرگذار باشد. همچنین این دوربین هوشمند عملکرد خوبی برای تشخیص کد های معوج و ناخوانا داشته و می تواند نوشته های بر روی اجسام محدب، نامرئی و صیقلی را به خوبی تشخیص دهد. در زیر نمونه ای ماتریس کد استاندارد ECC-200 را مشاهده می کنید. در این کد ماتریس می توان حجم بسیار زیادی اطلاعات را در فضای کم پنهان کرد (بالای 2334 سمبل ASCII که هر سمبل 7 بیت می باشد).

کاربرد ها

  • برچسب گذاری بر روی محصولات و تشخیص آنها
  • ردیابی محصولات
  • انتخاب محصول مورد نظر در بین تعدادی نمونه برای ارزیابی کیفیت

VISOR Code Reader