صفحه اختصاصی آرشیو وبینارهای باسلر

در این صفحه آخرین وبینارهای شرکت باسلر که قبلا زمان آنها توسط ما به شما اطلاع داده شده بود قرار گرفته است، برای مشاهده ویدیوهای این صفحه لطفا فیلتر شکن خود را روشن کنید.

از شما برای مشاهده این صفحه از شما صمیمانه ممنون هستیم.