الگوریتم رشد ناحیه ای

این مقاله در مورد الگوریتم رشد ناحیه ای به کمک الگوریتم ژنتیک هست، تقسیم بندی تصویر فرایند دادن برچسب به هر پیکسل در یک تصویر است به گونه ای که....

ادامه متن

بینایی ماشین

این مقاله اصول سیستم‌های ماشین ویژن، از جمله اجزای اصلی آنها، نحوه عملکرد آنها، عملکردهای خاص آنها، کاربردهای آنها در صنعت و مزایای مربوط به...

ادامه متن

هوش مصنوعی در پردازش تصویر

مقاله ما مروری بر امکاناتی است که در حال حاضر توسط هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق در پردازش تصویر صنعتی ارائه شده است. مزایا و مشکلات...

ادامه متن

الگوریتم درخت تصمیم

به طور کلی، تجزیه و تحلیل درخت تصمیم ابزاری برای مدل سازی پیش بینی است که می‌تواند در بسیاری از مناطق استفاده شود. درختان تصمیم می‌تواند مجموعه داده را به روش‌های مختلف بر اساس شرایط مختلف تقسیم کند...

ادامه متن