الگوریتم رشد ناحیه ای

این مقاله در مورد الگوریتم رشد ناحیه ای به کمک الگوریتم ژنتیک هست، تقسیم بندی تصویر فرایند دادن برچسب به هر پیکسل در یک تصویر است به گونه ای که....

ادامه متن

هوش مصنوعی در پردازش تصویر

مقاله ما مروری بر امکاناتی است که در حال حاضر توسط هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق در پردازش تصویر صنعتی ارائه شده است. مزایا و مشکلات...

ادامه متن