2015-07-05
oring

مفاهیم اولیه ماشین بینایی و پردازش تصویر

2017-08-22

آزمایشگاه اتوماسیون با vision

آزمایشگاه اتوماسیون با vision   با پیشرفت های فنی، علمی و پزشکی، در دهه های اخیر، امید به زندگی انسان به میزان قابل توجهی افزایش یافته […]
2017-09-03
tof

برنامه های کاربردی برای دوربین های TOF

برنامه های کاربردی برای دوربین های TOF در رباتیک، حمل و نقل و پزشکی تکنولوژی 3D در محدوده وسیعی از زمینه ها مورد استفاده قرار می […]
2017-09-03
robotic-vision

مشخصات یک سیستم بینایی ماشین

مشخصات یک سیستم بینایی ماشین   قبل از اینکه یک سیستم انتخاب شود، باید تمام نیازهای شما را برای سیستم بینایی دستگاه تعریف کنید. تمام معیارها […]
2017-09-12
various-processing

مبانی پردازش پلت فرم در Embedded vision

مبانی پردازش پلت فرم در Embedded Vision   بردهای پردازش برای Embedded Vision در انواع مختلف سخت افزار موجود است . این مقاله دیدگاه را از […]