تیم نوین ایلیا صنعت

تیم نوین ایلیا
تیم ما

رهبران ماهر ما

رهبری فقط یک موضوع یا اسم نیست. رهبری دربرگیرنده تأثیر، نفوذ و الهام بخشیدن است؛ تأثیر یعنی گرفتن نتایج مطلوب و نفوذ به معنای گسترش شور و اشتیاق خود بین دیگران. باید به هم‌تیمی‌ها و مشتریان خود انگیزه بدهید تا به هدف برسید.

مهدی نادی
مدیر عامل
مجتبی نادی
مدیر مالی
بهزاد نادری
مدیر بازاریابی و فروش
رضا صفدریان
مدیراجرایی پروژه
حمید آقاخانی
مدیر سیستم ها و روش ها
نوید دانشمندپور
مدیر تحقیق و توسعه
سارمان ما

چارت سازمانی نوین ایلیا

با نگاه به چارت سازمانی هر شرکت، می‌توان نحوه طراحی هر سازمان، سطوح سازمانی و نوع کسب و کار را به خوبی مطالعه کرد. در ادامه چارت سازمانی نوین ایلیا صنعت و جایگاه هر نیرو دز سازمان را مشاهده می‌نمایید. 

چارت سازمانی نوین ایلیا صنعت
تیم ما

همکاران متخصص ما

دور هم جمع شدن به معنای شروع، کنار هم بودن به معنای پیشرفت و کار کردن با هم به معنای موفقیت است.

مهندس مسلم عبدالرحیمی
کارشناس الکترونیک
مهندس جاوید اعتدادی
کارشناس بازاریابی و فروش بخش باسلر
مهندس رضا اسماعیلی
کارشناس بازاریابی و فروش بخش سنسوپارت
مهندس محمد طالبی
کارشناس پشتیبانی بخش بازاریابی و فروش
مهندس علی کاظمی
کارشناس کنترل پروژه
مهندس اصفهانی
کارشناس برنامه نویسی
رسول تیموری
کارشناس خرید و تدارکات
مهندس علی کریمی
کارشناس حسابداری
مهندس اشکان صالحی
کارشناس مکانیک
مهندس روزبه منصوری
کارشناس مکانیک
غلام‌رضا طوقی
تکنیسین مکانیک
مهندس میلاد نجف پور
سرپرست بخش ماشین بینایی
مهندس حمیدرضا کاروان‌پور
سرپرست بخش ماشین بینایی
مهندس علی‌رضا سعیدی
کارشناس ماشین بینایی
مهندس سعید معشوری
کارشناس ماشین بینایی