متن دعوت مدیریت شرکت نوین ایلیا صنعت از فرمانده راهور و معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ناجا)نیروی انتظامی به شرح زیر است:

متن دعوت از فرمانده راهور ناجا

دیدگاه ها بسته شده است