روند اتوماسیون آزمایشگاهی

 

روند اتوماسیون آزمایشگاهی

 

به لطف پیشرفت های فنی، علمی و پزشکی، در دهه های اخیر، امید به زندگی انسان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر تجهیزات دقیق، بسیار فنی و به طور فزاینده ای در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها وظایف اندازه گیری و تحلیلی بر عهده دارد. آنچه اتوماسیون آزمایشگاهی نامیده می شود، طیف وسیعی از فعالیت ها شامل تحقیق، توسعه، بهینه سازی و سرمایه گذاری در فناوری های آزمایشگاهی را شامل می شود. از برنامه های ساده مانند اندازه گیری وزن تا سیستم های پیچیده رباتیک و تحلیلی، ردیابی فرآیند و سیستم های ذخیره سازی، همگی در حوزه اتوماسیون آزمایشگاهی قرار دارد. بنابراین، کاربرد آن در زمینه های مختلف پزشکی، دارویی و پژوهشی گسترده است. گاهی همانند سیستم تحلیل بصری رسوب ادرار، نتایج پردازش ها آشکار است. در حالی که بسیاری از سیستمهای اتوماسیون آزمایشگاهی تنها اطلاعات نهایی تشخیص طبی به پزشک عرضه می شود و سایرین اطلاعی از فرآیند داخلی دستگاه ندارند. نیازمندی های عصر حاضر سبب شده است که آزمایشگاه ها و بیمارستان ها به سرعت به سوی اتوماسیون آزمایشگاهی در حرکتند. مزایای اتوماسیون آزمایشگاهی به شرح زیر است:

  • کاهش هزینه ها
  • افزایش سرعت
  • افزایش دقت و استاندارد تر
  • امکانات بیشتر

کاربرد های حوزه اتوماسیون آزمایشگاهی

در زیر به بررسی برخی مثالهای بینایی ماشین می پردازیم.

فرآیند اتوماتیک

این حالت، شامل برنامه های عمومی بینایی ماشین است. که نه صرفا برای تحلیل داده ها، بلکه برای تسریع در فرآیند آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال بارکد یا کد QR ، همچنان که در اکثر دستگاه های درون کشتگاهی کاربرد دارد، می تواند شناسایی یک شیشه نمونه بیمار و تبادل اطلاعات را ساده تر کند.پزشکی

 

باز کردن درب شیشه نمونه آزمایشگاهی می تواند سبب ورود آلودگی به محفظه شود. همچنین گاهی نیاز است که نمونه ها در تماس با هوا نباشد. در چنین مواردی، دوربین ها می توانند در تحلیل نتایج آزمایشگاهی بسیار موثر باشند و بدون تماس با نمونه، از روی رنگ و سایر خواص فیزیکی، نتایج را تحلیل کنند.

 

تصویر برداری میکروسکوپی

میکروسکوپ نوری و فلورسانس کاربردهای فراوانی در علوم زیستی، تحقیقات دارویی و آسیب شناسی دارد.

با دوربین بر روی میکروسکوپ، می توان برای تشخیص بیماری های خود ایمنی یا تشخیص بیماری های خون و اندام های خونساز (hematopoietic) در هماتولوژی و همچنین در آسیب شناسی استفاده کرد. آسیب شناسان بخش های بافت یا نمونه های سلولی را با استفاده از میکروسکوپ مورد بررسی قرار داد تا نتیجه گیری در مورد بیماری ها را بیاموزند و اطلاعات ارزشمندی را برای گزینه های تشخیص و درمان فراهم کنند. بسیاری از بیماری ها ممکن است از طریق روش های دیگر مانند رادیولوژی قابل تشخیص نباشد.علمی