تیم نوین ایلیا
فرصت‌های شغلی

همکاری با تیم نوین ایلیا

تیم‌ها به شدت اعجاب‌انگیز هستند. هیچ وظیفه‌ای برای آن‌ها بیش از حد بزرگ نیست؛
هیچ موفقیتی برایشان خیلی سخت نیست و هیچ رویایی برای آن ها دست نیافتنی نیست؛
در واقع کار تیمی یعنی رسیدن به رویاهای کاری.

شرکت نوین ایلیا صنعت آماده دریافت رزومه‌های افراد مستعد در شاخه‌های زیر است. در صورتی تمایل به همکاری، رزومه خود را در عنوان شغلی مورد نظر برای ما ارسال نمایید. 

کارشناس نرم‌افزار
کارشناس طراحی مکانیک
تکنسین ساخت و تولید مکانیک
کارشناس برق و الکترونیک
کارشناس پشتیبانی ماشین