قطعه‌بندی تصویر

 

پردازش تصوير:

پردازش و آناليز تصاوير را مي‌توان به عنوان يك ساختار كاربردي و تكنيكي جهت تصحيح كردن و تغيير شكل دادن تصاوير، تعريف كرد. هدف از اين عمليات بهبود كيفيت نسبي اطلاعاتي است كه بعداً استخراج خواهد شد. با وجود تكنيكهاي متفاوت توليد تصوير، تكنيك‌هاي پردازش تصویر به عمليات گسترده‌اي اتلاق مي‌شود كه مي‌تواند بر روي اشكال و فرمت‌هاي مختلف تصوير عمل كند.

ابتدا تصاوير، جهت از بين بردن اعوجاجي كه در مرحلة جمع‌آوري تصاوير ايجاد مي‌شوند تصحيح مي‌گردند و سپس تكنيك‌هاي جديد يا پروسه‌هاي جديد كه جهت حل مسائل مشخص وجود دارند با توجه به كاربردهاي مختلف انتخاب مي شوند.

 

قطعه بندي تصوير:

يکي از مسايلي که در پردازش تصوير انجام مي­پذيرد و مي­تواند مرحله اول از سلسله پردازش­ها بر روي تصوير باشد، تقسيم بندي تصوير و اصولا جداسازي بافت­هاي مختلف تصوير از يکديگر مي­باشد. قطعه بندي يک تصوير بر تفکيک و جداسازي تصوير به نواحي به گونه‌اي که پيکسل‌هاي هر ناحيه داراي يک ويژگي خاص (که مي تواند متعلق به يک شي باشد) مشترک باشند دلالت دارد. اين مسئله مي­توان کاربردهاي نظامي (تشخيص مناطق نظامي از غير نظامي)، هواشناسي( تشخيص مناطق ابري و باراني از ساير نقاط از روي تصاوير ماهواره­اي) و پزشکي( تشخيص بافت­هاي سرطاني از بافت­هاي سالم در تصاوير ميکروسکوپي) داشته­باشد. اساسي‌‎ترين ويژگي در قطعه بندي يک تصوير تک رنگ، ميزان درخشندگي تصوير و در قطعه بندي يک تصوير رنگي، مولفه‌هاي رنگي‌اش مي باشند. براي قطعه بندي نمي‌‌توان يک روش استاندارد واحدي از قطعه بندي را به وجود آورد؛ بلکه مجموعه‌اي از روش‌ها ارائه شده‌اند که درجه کارايي مختلفي براي قطعه بندي هر تصوير دارند. از اين رو تعيين درجه کارايي هر روش ضروري به نظر مي‌رسد.

قطعه­بندي تصوير، تجزيه يک تصويرخاکستري يا رنگي به قطعاتي يک­جور مي‌باشد. قطعه­بندي تصوير براي يافتن مرزهاي اشيا در يک تصوير به کار مي­رود. مي­توان با استفاده ازکامپيوتر، پردازش و تجزيه و تحليل­ انجام داد. اين پردازش براي افزايش کيفيت داده­ها انجام مي­گيرد. پنج کاربرد عمده پردازش تصوير را مي توان رباتيک، سيستم هاي دفاعي، مهندسي پزشکي، کنترل صنعتي و گرافيک کامپيوتري عنوان کرد.  تشخيص  نوع  بيماري  نيز رايج ترين کاربرد پردازش تصاوير پزشکي است. درنهايت، امروزه خطوط  توليد صنعتي براي کنترل کيفيت محصولات توليد شده و همچنين کنترل حرکات خط توليد از سيستم­هاي مبتني بر پردازش تصوير بهره جسته­اند.

شکل زیر، تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر را در تصاویر MRI مشاهده می‌کنید:

 

قطعه‌بندی تصویر

 

نویسنده: مهندس محمد طالبی
دوربین‌های Basler
منبع