پروژه ها

 

شرکت نوین ایلیا صنعت به عنوان مجری پروژه های بینایی ماشین ، پروژه های زیر را انجام داده است که شما میتوانید با آنها در این صفحه اشنا شوید،بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه آن هدایت شوید.

[sliding_box image=”20277″ title=”دستگاه کنترل کیفی اورینگ و واشر” link=”http://www.novinilya.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d8%b1/?preview=true”]
[sliding_box image=”19897″ title=”دستگاه کنترل کیفی چوب بستنی” link=”https://novinilya.com/%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c/”]
[sliding_box image=”22457″ title=”سامانه کنترل تیزی سر سوزن طبی و گرفتگی حفره سوزن طبی” link=”http://novinilya.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c/”]
[sliding_box image=”22428″ title=”دستگاه کنترل ویال و آمپول” link=”http://novinilya.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84/”]
[sliding_box image=”24322″ title=”دستگاه بازرسی فایبر بسته در فیلتر دیالیز خون” link=”http://novinilya.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84/”]
[sliding_box image=”24324″ title=”کنترل کیفی کاشی و سرامیک” link=”http://novinilya.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/”]
[sliding_box image=”24320″ title=”دستگاه سورتینگ میوه و سبزیجات” link=”http://novinilya.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%aa/”]
[sliding_box image=”24249″ title=”دستگاه بازرسی قرص” link=”http://novinilya.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b5/”]
[sliding_box image=”26742″ title=”دستگاه کنترل کیفی چوب نبات” link=”https://novinilya.com/%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa/”]
[sliding_box image=”22213″ title=”سیستم بازرسی قالب تزریق پلاستیک (Mold Injection Watching System)” link=”http://novinilya.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9-mold-injection-watching-system/”]

شرکت نوین ایلیا صنعت به عنوان مجری پروژه های بینایی ماشین در ایران همواره بهترین ها را برای شما ارزومند است،شما همچنین می توانید مطالب ما در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام،اپارات و لینکدین مطالعه کنید،لطفا از دانش نامه ما نیز دیدن کنید.