دستگاه سلکت چوب بستنی

 

در این پست قصد داریم تا شما را با یکی دیگر از محصولات شرکت نوین ایلیا صنعت یعنی دستگاه سلکت چوب بستنی اشنا کنیم،لطفا با این مطلب همراه باشید.

 

 

جدا سازی با سرعت 10 قطعه در ثانیه

بازرسی شید رنگ منطبق با درک انسان

امکان آشکار سازی لکه های روی چوب

جدا سازی چوب های پرزدار

بازرسی کانکتور دور چوب

آشکار سازی شکستگی در لبه ها

بازرسی گرد بودن دو سر چوب

جدا سازی چوب های تابدار

آشکار سازی چوب های با اشکال نامتعارف و شمشیری

آشکار سازی پریدگی های لبه

بازرسی ضخامت چوب

شرکت نوین ایلیا با هدف توسعه فعالیت های صنعتی در زمینه های مدرن اتوماسیون صنعتی از قبیل طراحی و اجرای سیستم های ماشین بینایی همچنین طراحی و اجرای سلول های ربات های صنعتی فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرد این شرکت مفتخر است با شعار راهکارهای نو آورانه در اتوماسیون صنعتی جامعه صنعتی کشور را برای اجرای پروژه های مختلف از طراحی و مشاوره تا تامین قطعات و پشتیبانی مستمر یاری نماید

quality

تشــخیص اجســام متفرقــه

تشــخیص رنــگ و اختـلـاف

تشــخیص نقــاط خرابــی

تشــخیص آســیب دیدگــی

تشــخیص ســایز و شــکل

[fancy_heading h1=”0″ title=”توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی”][/fancy_heading]
[quick_fact number=”3″ title=”هزینه کیفیت”]ماشین بینایی با کنترل کیفی صد در صد کالاها ، پایداری کیفیت را برای تولید کننده به ارمغان خواهد آورد ، علاوه بر آن هزینه های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه ، تولیــد کننــده ، محبوبیــت خاصــی میــان مصــرف کننــدگان پیــدا خواهــد کــرد[/quick_fact]
[quick_fact number=”2″ title=”هزینه نیروی انسانی”]کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی تریــن مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه ها میشود . در اکثر کاربردهــای ماشــین بینایــی ، نیــروی انســانی کــه رابطــه مســتقیم بــا آن کاربرد داشته ، حذف خواهد شد[/quick_fact]
[quick_fact number=”1″ title=”هزینه مواد”]بــا اتوماتیــک نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات مورد بازرسی قرارگرفته و در صورتــی کــه پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلرانــس هــا منحــرف شــده یــا نــا منظــم شــوند ، مــی تــوان ایــن تغییــرات را رهگیــری کرده و شرایط تولید را اصلاح کرد[/quick_fact]

 

شما همچنین می توانید مطالب ما را در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام،اپارات و لینکدین مطالعه کنید،لطفا از سایر محصولات ما نیز دیدن فرمایید.