دستگاه سلکت چوب نبات

 

در این پست قصد داریم تا شما را با یکی دیگر از محصولات شرکت نوین ایلیا صنعت یعنی دستگاه سلکت چوب نبات اشنا کنیم، لطفا با این مطلب همراه باشید.

 

 

هر محصولی از لحاظ کیفیت، شامل دسته‌بندی‌های مختلف می‌شود که چنین دسته‌بندی، نیازمند فرآیند کنترل کیفی می‌باشد. چوب نبات نیز که به عنوان یک قطعه در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جهت کسب رضایت‌مندی مشتری در استفاده از محصول اصلی(نبات) باید مورد کنترل کیفی دقیق قرار گیرد. بررسی چوب نبات از لحاظ ظاهر و هندسه قطعه برای مصرف کننده و نیز برای تولید‌کنندگان در اجرای فرآیندهای بعدی تولید، از اهمیت زیادی برخوردار است. چوب‌نبات، قطعه‌ای با مقطع دایروی و به طول تقریبی 11 سانتی‌متر می‌باشد.

رنگ قطعات چوب نبات براساس ماده خام اولیه و نوع فرآیند استفاده شده در تولید، می‌تواند از بازه رنگی روشن تا تیره تغییر کند و قطعا برای چنین قطعه‌ای، رنگ روشن و متمایل به سفید مطلوب می‌باشد. لذا اتخاذ روشی که قطعات تیره را شناسایی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه براین تعیین تیرگی‌های محلی که به عنوان لکه روی سطح قطعه دیده می‌شود نیز از عیوبی است که یک قطعه از لحاظ رنگ، می‌تواند داشته باشد.

همچنین بدلیل عیوبی که ممکن است در فرآیند‌ برش مثل قرارگیری نامناسب و یا کندی ابزار رخ دهد، ممکن است هندسه این قطعات نسبت به هندسه یک قطعه سالم، دچار تغییراتی شود. از جمله مهم‌ترین موارد هندسی، کانتور دور قطعه می‌باشد که باید از یک نمای مشخص مورد بررسی قرار گیرد. با کنترل چنین مشخصه‌ای می‌توان شکستگی‌ها، لب‌پریدگی‌ها و تاب‌دار بودن قطعه را مورد بررسی قرار داد. همچنین بسیار اهمیت دارد که مقطع دایروی قطعه نیز بررسی شود تا اگر این مقطع بزرگتر، کوچکتر و یا دچار لب‌پریدگی شده باشد، مشخص شود.

لذا مشاهده می‌شود که بررسی موارد فوق در کنترل کیفی این قطعه چقدر حائز اهمیت است و انجام آن توسط نیروی کار انسانی، نه تنها دشوار بلکه از دقت و سرعت پایینی برخوردار است. دستگاه سلکت چوب‌نبات شرکت ایلیا نوین صنعت، بررسی عیوب یادشده قطعات را به صورت اتوماسیون و بدون دخالت دست، با دقت و سرعت بسیار بالاتر از نیروی کار انسانی انجام داده و این قطعات را در سه بخش چوب‌نبات‌های درجه یک، درجه دو و دور ریز جداسازی می‌کند.

 

جدا سازی با سرعت 10 قطعه در ثانیه

بازرسی شید رنگ منطبق با درک انسان

امکان آشکار سازی لکه های روی چوب

بازرسی کانتور دور چوب

آشکارسازی شکستگی در لبه ها

بازرسی گرد بودن دو سر چوب

جداسازی چوب های تابدار

آشکارسازی چوب های با اشکال نامتعارف و شمشیری

آشکارسازی پریدگی های لبه

بررسی کیفیت سطح چوب

شرکت نوین ایلیا با هدف توسعه فعالیت های صنعتی در زمینه های مدرن اتوماسیون صنعتی از قبیل طراحی و اجرای سیستم های ماشین بینایی همچنین طراحی و اجرای سلول های ربات های صنعتی فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرد این شرکت مفتخر است با شعار راهکارهای نو آورانه در اتوماسیون صنعتی جامعه صنعتی کشور را برای اجرای پروژه های مختلف از طراحی و مشاوره تا تامین قطعات و پشتیبانی مستمر یاری نماید

quality

تشــخیص اجســام متفرقــه

تشــخیص رنــگ و اختـلـاف

تشــخیص نقــاط خرابــی

تشــخیص آســیب دیدگــی

تشــخیص ســایز و شــکل

توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی

3

هزینه کیفیت


ماشین بینایی با کنترل کیفی صد در صد کالاها ، پایداری کیفیت را برای تولید کننده به ارمغان خواهد آورد ، علاوه بر آن هزینه های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه ، تولیــد کننــده ، محبوبیــت خاصــی میــان مصــرف کننــدگان پیــدا خواهــد کــرد
2

هزینه نیروی انسانی


کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی تریــن مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه ها میشود . در اکثر کاربردهــای ماشــین بینایــی ، نیــروی انســانی کــه رابطــه مســتقیم بــا آن کاربرد داشته ، حذف خواهد شد
1

هزینه مواد


بــا اتوماتیــک نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات مورد بازرسی قرارگرفته و در صورتــی کــه پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلرانــس هــا منحــرف شــده یــا نــا منظــم شــوند ، مــی تــوان ایــن تغییــرات را رهگیــری کرده و شرایط تولید را اصلاح کرد

 

از شما بابت مطالعه مطلب دستگاه سلکت چوب نبات ممنونیم، شما همچنین می توانید مطالب ما را در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام،اپارات و لینکدین مطالعه کنید،لطفا از سایر محصولات ما نیز دیدن فرمایید.