دستگاه کنترل کیفی اورینگ و واشر

 

در این مطلب قصد داریم تا شما را با دستگاه کنترل کیفی اورینگ و واشر ساخته شده به وسیله شرکت نوین ایلیا صنعت اشنا کنیم،لطفا با ما همراه باشید.

 

بازرسی اورینگ

امــروزه ماشــین بینایــی کاربردهــای مختلفــی در صنعــت داشــته و مهمتریــن ایــن کاربردهــا بازرســی سطوح مختلف و بررسی معایب

آن و  همچنین اندازه برداری ابعادی است. شرکت نوین ایلیا بــه عنــوان شــرکتی پیشــرو در ایــن حــوزه توانســته بــا بکارگیــری تجهیــزات

روز دنیــا و دانــش فنــی خــود ،  پیشــرفته ترین سیســتمهای مبتنــی بــر ماشــین بینایــی را طراحــی و بــه بــازار عرضــه نمایــد

تشــخیص اجســام متفرقــه

تشــخیص رنــگ و اختـلـاف

تشــخیص نقــاط خرابــی

تشــخیص آســیب دیدگــی

تشــخیص ســایز و شــکل

 

 

 

شرکت نوین ایلیا با هدف توسعه فعالیت های صنعتی در زمینه های مدرن اتوماسیون صنعتی از قبیل طراحی و اجرای سیستم های ماشین بینایی همچنین طراحی و اجرای سلول های ربات های صنعتی فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرد این شرکت مفتخر است با شعار راهکارهای نو آورانه در اتوماسیون صنعتی جامعه صنعتی کشور را برای اجرای پروژه های مختلف از طراحی و مشاوره تا تامین قطعات و پشتیبانی مستمر یاری نماید

quality

[fancy_heading h1=”1″ title=”توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی”][/fancy_heading]
[quick_fact number=”3″ title=”هزینه کیفیت”]ماشین بینایی با کنترل کیفی صد در صد کالاها ، پایداری کیفیت را برای تولید کننده به ارمغان خواهد آورد ، علاوه بر آن هزینه های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه ، تولیــد کننــده ، محبوبیــت خاصــی میــان مصــرف کننــدگان پیــدا خواهــد کــرد[/quick_fact]
[quick_fact number=”2″ title=”هزینه نیروی انسانی”]کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی تریــن مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه ها میشود . در اکثر کاربردهــای ماشــین بینایــی ، نیــروی انســانی کــه رابطــه مســتقیم بــا آن کاربرد داشته ، حذف خواهد شد[/quick_fact]
[quick_fact number=”1″ title=”هزینه مواد”]بــا اتوماتیــک نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات مورد بازرسی قرارگرفته و در صورتــی کــه پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلرانــس هــا منحــرف شــده یــا نــا منظــم شــوند ، مــی تــوان ایــن تغییــرات را رهگیــری کرده و شرایط تولید را اصلاح کرد.[/quick_fact]

oring

اورینگ رایج ترین درزگیر مورد استفاده در صنعت به شمار می رود، از این رو اندازه گیری و بازرسی دقیق آن نقش مهمی در کیفیت درزگیری قطعات دارد.بازرسی های انسانی یک روش سنتی برای جداسازی اورینگ های معیوب بوده که از ثبات کافی برخوردار نبوده و گذشته از زمان گیر بودن ، به هیچ وجه کامل نیست. هدف این دستگاه به کارگیری الگوریتم های آشکارسازی بر مبنای ماشین بینایی جهت کنترل کیفی اورینگ ها بوده و شامل الگوریتم اندازه گیری ابعادی دقیق جهت اندازه گیری قطر داخلی و خارجی و ضخامت مقطعی اورینگ، همچنین الگوریتم درجه بندی معایب سطح اورینگ است. این بازرسی ها را می توان در گستره ایی از سطوح بالایی ، پایینی ، داخلی و خارجی اورینگ بسته به نیاز گسترش داد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که تصاویر گرفته شده از اورینگ را آنالیز کرده و فرآیند بازرسی و اندازه گیری را بر روی آن انجام می دهد. نتایج آزمایش های متعدد نشان می دهد که سیستم ویژن طراحی شده قادر به اندازه گیری و بازرسی اورینگ ها با دقت خوب و موثر است . با استفاده از دستگاههای کنترل کیفی هوشمند می توان کنترل دقیقی بر روی کیفیت صد در صد محصولات تولیدی داشت و از اینرو با درجه بندی محصولات تولیدی را بر اساس میزان کیفیتی که دارند با قیمت های متفاوت به بازار عرضه نمود.ماشین بینایی یک ابزار ممتاز برای بازرسی بوده که از المان های متنوعی شامل ابزارهای الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده است. با گسترش سریع پردازش تصویر و تشخیص الگوها ، ماشین بینایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به صورت گسترده در حوزه های صنعتی جهت ساده سازی، غیرتماسی کردن و به عنوان یک روش مستحکم مورد استفاده قرار می گیرد

اورینگ

[fancy_heading h1=”1″ icon=”” style=”line” title=”بازرسی اورینگ و واشر با دقت بالا”][/fancy_heading]
 • سرعت بازرسی با سرعت 5 قطعه در ثانیه برای کوچ کترین سایز.دقت انداز هگیری ابعادی از تلرانس 01 / 0± تا 05 / 0± میل یمتر بسته به قطر.
 • آشکارسازی معایب سطح از سایز 0/1 mm به بالا.
 • بازرسی از قطر 5 mm و ارتفاع 1 mm تا حداکثر قطر 100 mm و ارتفاع 10 mm .
 • امکان بازرسی ابعادی قطعاتی مانند پکینگ، گردگیر بصورت سفارشی.
 • نرم افزار با امکان گزارش گیری آمار تولیداورینگ
[fancy_heading h1=”0″ icon=”” style=”line” title=”تنوع ایستگاههای بازرسی”][/fancy_heading]

بازرسی

[sliding_box image=”20452″ title=”دستگاه NISOI-C1″]
 • بازرسی ابعادی با تشخیص پلیسه و خوردگی لبه
 • بازرسی ارتفاع
 • بازرسی سطح بالایی
 • بازرسی سطح پایینی

در این دستگاه قطعات توسط بالابر و یا یک سیستم ویبره بر روی کانوایر دستگاه وارد شده و بازرسی های مختلف بر روی آن انجام می شود. طراحی این دستگاه از ابعاد مناسبی برخوردار بوده و برای بازرسی قطعات ریز انتخاب مناسبی محسوب می شود. انواع قطعات لاستیکی، پلاستیکی و فلزی با قطر کمتر از 5 میلی متر را می توان به خوبی با این دستگاه کنترل کرد. همچنین این دستگاه قیمت مناسب تری نسبت به سایر دستگاهها داشته و گزینه مناسبی برای کارگاههای کوچک است.

[sliding_box image=”20453″ title=”دستگاه NISOI-D1″]
 • بازرسی ابعادی با تشخیص پلیسه و خوردگی لبه
 • بازرسی ارتفاع
 • بازرسی سطح بالایی
 • بازرسی سطح داخلی
 • بازرسی سطح خارجی

 

در این دستگاه قطعات توسط بالابر بر روی دیسک شیشه ایی دستگاه وارد شده و بازرسی های مختلف بر روی آن انجام می شود. طراحی این دستگاه از ابعاد متوسط برخوردار بوده و برای بازرسی قطعات تا قطر 50 میلی متر انتخاب مناسبی محسوب می شود. انواع قطعات لاستیکی،

پلاستیکی و فلزی با قطر کمتر از 30 میلی متر را می توان به خوبی با این دستگاه کنترل کرد. این دستگاه یک میان رده مناسب محسوب شده و بازرسی قطعاتی مانند پکینگ و گردگیر را به خوبی انجام می دهد

[sliding_box image=”20454″ title=”دستگاه NISOI-D2″]
 • بازرسی ابعادی با تشخیص پلیسه و خوردگی لبه
 • بازرسی ارتفاع
 • بازرسی سطح بالایی
 • بازرسی سطح پایینی
 • بازرسی سطح داخلی
 • بازرسی سطح خارجی

در این دستگاه قطعات توسط بالابر بر روی دیسک شیشه ایی دستگاه وارد شده و بازرسی های مختلف بر روی آن انجام می شود. طراحی این دستگاه از ابعاد بزرگی برخوردار بوده و برای بازرسی قطعات تا قطر 100 میلی متر انتخاب مناسبی محسوب می شود. انواع قطعات لاستیکی،پلاستیکی و فلزی با قطر کمتر از 10 میلی متر را می توان به خوبی با این دستگاه کنترل کرد. این دستگاه یک دستگاه تمام عیار محسوب شده و ایستگاههای بازرسی متنوعی را می توان بر روی آن پیاده سازی کرد. این دستگاه گزینه مناسبی برای تولید کنندگان بزرگ بوده و با آن می توان محصولات متنوعی را بازرسی کرد . دستگاههای مختلف را می توان بنا به نیاز مشتریان بصورت سفارشی آماده ساخته و مشتریان می توانند ایستگاههای بازرسی مورد نیاز خود را سفارش دهند

آلبوم تصاویر

شما همچنین می توانید مطالب ما را در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام،اپارات و لینکدین مطالعه کنید،لطفا از سایر محصولات ما نیز دیدن فرمایید.