ثبت نام در آزمون :

راهنما و مقررات مربوط به آزمون :

  • حداقل پنج سال تجربه مرتبط و موفق در شرکت های صنعتی
  • آشنایی با فرایند و سیستم های مدیریت دانش
  • آشنا با ایزو و سیستم های مدیریت کیفیت
  • مهارت نسبی در زبان انگلیسی
  • مهارت در استفاده از مجموعه نرم افزارهای office

 

برای شروع آزمون می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :

شروع آزمون