ترافیک و حمل و نقل

 

در این صفحه از وب سایت نوین ایلیا صنعت شما می توانید با دوربین های کنترل ترافیک و حمل و نقل باسلر آشنا شوید، شایان ذکر است، شرکت نوین ایلیا صنعت به عنوان تامین کننده تجهیزات بینایی ماشین، تنها نماینده رسمی شرکت باسلر آلمان در کشور می باشد، جهت سفارش و مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

دوربین های کنترل ترافیک

 

دوربین‌ها در سامانه ترابری هوشمند (ITS) به‌عنوان “چشم بهینه” کار می‌کنند و حتی در اکثر موقعیت‌های چالش‌برانگیز هم تصاویر با کیفیتی می‌گیرند. سرعت‌بالا مسئله‌ای ذاتی در مبحث ترافیک است که استفاده از سنسورهایی با فناوری شاتر سراسری و حساسیت زیاد (عموماً با پیکسل بزرگ) را واجب می‌سازد. این دوربین‌ها، حتی با زمان‌های کوتاه اکسپوژر تصاویری واضح ارائه می‌کنند. با ظهور تشخیص خودکار شماره پلاک (ANPR) به‌عنوان سنگ‌بنای فناورانه سامانه ترابری هوشمند، که تحت عنوان LPR (تشخیص پلاک) نیز شناخته می‌شود؛ اهمیت کیفیت تصاویر نیز عضوی جداناپذیر خواهد بود.

مجموعه ویژگی‌های قوی و منعطف نیز یک الزام است. زیرا این سامانه‌ها باید برای کاربردهای مختلف بومی و خاص -که به دنبال توسعه جهانی ایجاد می‌شوند- سازگار باشند. برای بسیاری از پروژه‌ها، زیرساخت‌ها نوع دوربین را تعیین می‌کنند. برای مثال، سامانه کنترل دسترسی به دنبال دوربین‌های IP هستند تا بتوانند آن‌ها را با سامانه‌های امنیتی موجود مستقیماً ادغام کنند. در مقابل برای سامانه‌هایی خاص، مانند عوارضی آزادراه که دوربین و رایانه یک واحد مشخص و جداناپذیر را تشکیل می‌دهند و به لحظه بودن (Real-Time) یک ضرورت است؛ رایج‌ترین انتخاب، دوربین‌های صنعتی هستند.

 

کاربردهای مرسوم

 

با سبد محصول وسیع باسلر که شامل دوربین‌های صنعتی (بینایی ماشین) و شبکه (IP) است. پروژه شما هر چقدر هم که خاص باشد دوربین مناسب خود را پیدا خواهید کرد.

[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”اجرای قوانین” image=”25876″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4MiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBRiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVCNSVEOSU4OCVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOSU4MiVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVBQiVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBRiVEOSU4NiVEOCVBOCVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBNyVEOCVCOSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSU4MiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVCNyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCMyVEOCVCMSVEOCVCOSVEOCVBQSVEOCU4QyUyMCVEQSU4NiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVCQSVFMiU4MCU4QyVEOSU4MiVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVCMiUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyUyMCVEOCVCOSVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEOCVCQSVEQiU4QyVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVBQyVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBRSVEOCVCNyVEOSU4OCVEOCVCNyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCNCVEOCVBRi4=[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]
[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”ANPR/ LPR” image=”25875″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUFBJUQ4JUI0JUQ4JUFFJURCJThDJUQ4JUI1JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ4JUE3JURBJUE5JUQ4JThDJTIwJUQ5JTgxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTgxJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGLg==[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]
[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”عوارض” image=”25877″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJURCJThDJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUI2JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUJBJUQ5JTg0JUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUI0JUQ4JUFFJURCJThDJUQ4JUI1JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ4JUE3JURBJUE5JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVCOSVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOSU4NSVEOCVBQiVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVCNCVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSU4NCUyMCVEOCVCOSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNiVEQiU4QyUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCU4QyUyMCVEOCVCOSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNiVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOSU4NyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEQSVBOSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCMSVEOSU4NCUyMCVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVCMSVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRi4=[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]
[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”داخل خودرو” image=”26254″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ5JTg4JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE4JUQ4JUFBJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUIzJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg1JURBJUE5JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JUQ4JUI4JUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTgxJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUFBJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGLg==[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]
[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”نظارت وحمل و نقل” image=”25879″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI3JURCJThDJUQ5JTgxJTIwJURBJUFGJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ5JTgxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwSVAlMjAlRDglQTglRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQjUlRDklODglRDglQjElRDglQUElMjAlRDklODUlRDglQjklRDklODUlRDklODglRDklODQlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElRDklODElRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjQlRDklODglRDglQUYuJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI5JUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUIyJURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIzJURCJThDJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTgyJUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTgxJURCJThDJURBJUE5JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLg==[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]
[ucaddon_uc_image_carousel_content_box title=”راه‌آهن و جاده” image=”25880″ btn_text=”ادامه” link=”https://novinilya.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87/” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]JUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFDJURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI3JURCJThDJUQ5JTgxJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUI5JURCJThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIyJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ4JUFFJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JThDJTIwJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUI3JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCNyUyMCVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NiVEQSVBRiVEOSU4NyVFMiU4MCU4QyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NSVEOSU4NiUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVCMSVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEOSU4NiVEOCVBRi4=[/ucaddon_uc_image_carousel_content_box]

[aparat id=”luG7U”]

 

از این که از این صفحه با موضوع دوربین های هوشمند کنترل ترافیک دیدن فرمودید از شما ممنونیم ، لطفا جهت مشاهده اصل این مقاله در سایت باسلر از این لینک کمک بگیرید ، همچنین شما می توانید با مراجعه به صفحه اختصاصی دوربین های باسلر در سایت شرکت نوین ایلیا صنعت با سایر محصولات باسلر هم اشنا شوید.