بازرسی قطعات رایانه

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید رایانه، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

بازرسی پایه‌های کانکتور

صحه سنجی تراز نهایی پنل

صحه سنجی بارکد

و کدهای دوبعدی


صحه سنجی موقعیت

قطعات مهم