بازرسی قطعات رایانه

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید رایانه، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. اگر تمایل دارید که در مورد کاربرد دستگاه کنترل کیفی در صنایع دیگر مطالب بیشتری بدانید، پیشنهاد می گردد که مقالات بازرسی تجهیزات پزشکی، بازرسی دیسک ترمز و … را مطالعه نمایید.
به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-1.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-1-preview.png” iv=””]

بازرسی پایه‌های کانکتور

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-2.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-2-preview.png” iv=””]

صحه سنجی تراز نهایی پنل

 

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-3.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-3-preview.png” iv=””].

بازرسی کیفیت

 خطوط لبه کانکتور

 

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-4.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-4-preview.png” iv=””]

بررسی موقعیت

و خوانایی لیبل

[video_popup url=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-6.mp4″ text=”ss” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”0″ h=”0″ co=”” dc=”” di=”” img=”http://novinilya.com/wp-content/uploads/2019/11/computer-6-preview.png” iv=””]

صحه سنجی بارکد

و کدهای دوبعدی