بازرسی بطری

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید بطری و پر کردن آن، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. اگر تمایل دارید که در مورد کاربرد کنترل کیفیت در صنایع دیگر مطالب بیشتری بدانید، پیشنهاد می گردد که مقالات بازرسی قطعات رایانه، بازرسی دیسک ترمز و … را مطالعه نمایید.
به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

صحه سنجی تاریخ بررسی موقعیت لیبل و زاویه قرارگیری

صحه سنجی تاریخ بررسی موقعیت لیبل و زاویه قرارگیری

بینایی: بررسی و تطبیق رنگ لیبل

بینایی: بررسی سطح مایع و قرارگیری صحیحِ در

صحه سنجی بارکد و کدهای دوبعدی

موقعیت سنجی بطری در لحظه پر شدن