بازرسی تجهیزات پزشکی

در این صفحه، قسمت‌های مختلفی که می‌توان در فرآیند تولید تجهیزات پزشکی، توسط سامانه بینایی ماشین برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها مورد بازرسی قرارداد؛ به‌صورت مختصر نشان داده‌شده است. به‌منظور مشاهده عملکرد سامانه بینایی در واقعیت بر روی تصاویر کلیک نمایید.

بینایی:

بازرسی نقطه اتصال

هویت سنجی:

خواندن کد دوبعدی

 

بینایی:

بازرسی کامل مونتاژ نهایی

 

 

 

بینایی:

بازرسی رنگ پلاستیک قطعات

بینایی:

بررسی شکل تمامی اجزا

بینایی:

صحه سنجی زاویه قرارگیری دسته‌های فلزی