باسلر از سال 1988 تولید دوربین‌های صنعتی خود را  آغاز کرد. امروز این کمپانی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دوربین‌های صنعتی و دیجیتال برای استفاده در اتوماسیون صنعتی، علوم پزشکی، حمل و نقل و بازارهای دیگر است. دوربین‌های باسلر به 4 دسته اصلی دوربین‌های اسکن منطقه، اسکن خطی، دوربین‌های سه بعدی و دوربین‌های تحت شبکه تقسیم می‌شوند.

Area Scan Cameras

Basler aviator image
Basler aviator
Basler dart image
Basler dart
Basler pilot
Basler beat image
Basler beat
Basler boost Series image
Basler boost
Basler pulse image
Basler pulse
Basler scout

Cameras for Medical & Life Sciences

Basler MED ace Camera image
Basler MED ace Camera

Line Scan Cameras

Basler acer Series image
Basler racer

3D Camera

Basler blaze image
Basler blaze