2018-02-14

روند اتوماسیون آزمایشگاهی

روند اتوماسیون آزمایشگاهی به لطف پیشرفت های فنی، علمی و پزشکی، در دهه های اخیر، امید به زندگی انسان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. […]
2018-09-03

زنده و رنگ های واقعی

2018-09-03

شروع تولید مدل‌های جدید ace U با حسگرهای IMX273 و IMX287 سونی

2018-09-09

سیستم کنترل‌کننده سطح بالا

2018-09-09
PI_Module

تفاوت ماژول ها