2020-09-29

سنسورهای نوری

سنسورهای فوتوالکتریک سنسورهای نوری   سنسورهای فوتوالکتریک اجسام، تغییرات در شرایط سطح و سایر موارد را از طریق انواع ویژگی های نوری تشخیص می‌دهند. یک سنسور […]
2020-11-07

رابط کاربری سنسوپارت

رابط کاربری سنسوپارت   درگاه‌های ارتباطی در دوربین‌های سنسوپارت به شرح زیر می‌باشد:       1.نمایشگر LED: هنگامیکه دوربین شما به منبع تغذیه وصل می‌شود، […]