2020-04-19

تشخیص بیماری کرونا با بینایی ماشین

2020-04-30

کرونا و یادگیری عمیق

2020-05-20

پیاده سازی تشخیص کرونا

سیستم پیاده سازی تشخیص کرونا   در دو مطلب قبلی در مورد کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص و پیشگیری از کرونا توضیحاتی را ارائه دادیم، در […]
2020-05-30

بازرسی ماسک صورت با دقت و سرعت بیشتر با دوربین های Basler ace