2020-08-09

لیست کالاهای ورودی جدید

2020-08-12
اخبار باسلر

وبینارهای باسلر

مشاهده وبینارهای باسلر   برای مشاهده رایگان وبینارها و پروژه های بینایی باسلر به ما بپیوندید. ما از به اشتراک گذاشتن مفاهیم بینایی ماشین از طریق […]
2020-08-15

درگذشت مخترع پیکسل

درگذشت مخترع پیکسل   راسل کرش (Russel kirsch) متولد 1929، مهندس آمریکایی سابق در انجمن ملی استاندارد که اولین اسکنر تصویر دیجیتال را توسعه داده است. […]
2020-08-23
اخبار باسلر

بازرسی با استفاده از روبات

بازرسی با استفاده از روبات   روبات‌ها در برنامه‌های بازرسی مکرراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند. وابسته به موقعیت نصب، دوربین می­تواند روی بازوی روبات یا در […]
2020-09-06
اخبار باسلر

الان آزمایش کنید

اکنون آزمایش کنید: با راهنمای Vision Solution از سایت باسلر سیستم مناسب برنامه خود را پیدا کنید.     تنها با جزئیاتی همانند: فاصله جسم از […]