محاسبه رزولوشن و دقت اندازه گیری برای دوربین‌های صنعتی

 

 

از منظر فیزیکی برای وضوح تصویر و دیجیتالی کردن ساختار جسم، رزولوشن قابل توجهی لازم است، برای محاسبه دقت و یا رزولوشن دوربین همراه با ضریب نایکوئیست:

 اندازه جسم، اندازه سنسور و ضریب نایکوئیست را در فیلدهای زیر قرار دهید.

 

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]