در این پست قصد داریم تا شما را با یکی دیگر از محصولات شرکت نوین ایلیا صنعت یعنی دستگاه سلکت چوب بستنی آشنا کنیم. لطفا با این مطلب همراه باشید.

چوب بستنی در دستگاه کنترل کیفی

ویژگی های دستگاه کنترل کیفی چوب بستنی

 • جدا سازی با سرعت 10 قطعه در ثانیه
 • بازرسی شید رنگ منطبق با درک انسان
 • امکان آشکار سازی لکه های روی چوب بستنی
 • جدا سازی چوب های پرزدار
 • بازرسی کانکتور دور چوب بستنی
 • آشکار سازی شکستگی در لبه ها
 • بازرسی گرد بودن دو سر چوب
 • جدا سازی چوب های تابدار
 • آشکار سازی چوب های با اشکال نامتعارف و شمشیری
 • آشکار سازی پریدگی های لبه
 • بازرسی ضخامت چوب بستنی
چوب بستنی در کنترل کیفی ، فعالین نوین ایلیا صنعت

فعالیت شرکت نوین ایلیا صنعت

شرکت نوین ایلیا با هدف توسعه فعالیت‌های صنعتی در زمینه‌های مدرن اتوماسیون صنعتی از قبیل طراحی و اجرای سیستم‌های ماشین بینایی همچنین طراحی و اجرای سلول‌های ربات‌های صنعتی فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرد. این شرکت مفتخر است با شعار راهکارهای نو آورانه در اتوماسیون صنعتی جامعه صنعتی کشور را برای اجرای پروژه‌های مختلف از طراحی و مشاوره تا تامین قطعات و پشتیبانی مستمر یاری نماید.

توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی

1
هزینه مواد

بــا اتوماتیــک نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات مورد بازرسی قرارگرفته و در صورتــی کــه پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلرانــس هــا منحــرف شــده یــا نــا منظــم شــوند ، مــی‌تــوان ایــن تغییــرات را رهگیــری کرده و شرایط تولید را اصلاح کرد.

2
هزینه نیروی انسانی

کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی‌تریــن مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه‌ها می‌شود. در اکثر کاربردهــای ماشــین بینایــی، نیــروی انســانی کــه رابطــه مســتقیم بــا آن کاربرد داشته، حذف خواهد شد.

3
هزینه کیفیت

ماشین بینایی با کنترل کیفی صددرصد کالاها، پایداری کیفیت را برای تولیدکننده به ارمغان خواهد آورد، علاوه بر آن هزینه‌های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه، تولیــد کننــده، محبوبیــت خاصــی میــان مصــرف کننــدگان پیــدا خواهــد کــرد.

چوب بسنتی در کنترل کیفی ، توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی

ویدیو محصول:

ممنونم این محصول پروژه‌ای دستگاه کنترل کیفی چوب بستنی را مطالعه نموده اید. شما همچنین می‌توانید مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، آپارات و لینکدین مطالعه کنید، لطفا از سایر محصولات ما نیز دیدن فرمایید.