در این پست قصد داریم تا شما را با یکی دیگر از محصولات شرکت نوین ایلیا صنعت یعنی کنترل کیفیت چوب  نبات آشنا کنیم، لطفا با این مطلب همراه باشید.

دستگاه کنترل کیفیت چوب نبات

محصولات از لحاظ کیفی شامل دسته‌بندی‌های مختلفی می‌شوند که این پارامترها، نیازمند کنترل هستند. چوب نبات در صنایع غذایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. جهت کسب رضایت مشتری از محصول اصلی (نبات)، چوب نبات باید مورد کنترل کیفی دقیق قرار بگیرد. بررسی و کنترل کیفیت چوب  نبات از لحاظ ظاهر و هندسه قطعه برای تولید‌کنندگان در اجرای فرآیندهای تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. چوب نبات، قطعه‌ای با مقطع دایره و به طول تقریبی 11 سانتی‌متر است.

رنگ قطعات چوب نبات بر اساس ماده خام اولیه و نوع فرآیند استفاده‌شده در تولید، می‌تواند از بازه رنگی روشن تا تیره تغییر کند و قطعاً برای چنین قطعه‌ای، رنگ روشن و متمایل به سفید مطلوب است. لذا اتخاذ روشی که قطعات تیره را شناسایی کند از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر این تعیین تیرگی‌های محلی که به‌عنوان لکه روی سطح قطعه دیده می‌شود؛ نیز از عیوبی است که یک قطعه از لحاظ رنگ، می‌تواند داشته باشد.

همچنین به دلیل عیوبی که ممکن است در فرآیند‌ برش، مثل قرارگیری نامناسب و یا کندی ابزار رخ دهد؛ ممکن است هندسه این قطعات نسبت به هندسه یک قطعه سالم، دچار تغییرات شود. از جمله مهم‌ترین موارد هندسی، صافی ضلع دور قطعه است که باید از نمایی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. با کنترل چنین مشخصه‌ای می‌توان شکستگی‌ها، لب‌پریدگی‌ها و تاب‌دار بودن قطعه را مورد بررسی قرار داد. همچنین بسیار اهمیت دارد که مقطع دایره‌ای قطعه نیز بررسی شود تا اگر این مقطع بزرگ‌تر، کوچک‌تر و یا دچار لب‌پریدگی است؛ مشخص شود.

لذا مشاهده می‌شود که بررسی موارد فوق در کنترل کیفی این قطعه چقدر حائز اهمیت است و انجام آن توسط نیروی کار انسانی، نه‌تنها دشوار بلکه از دقت و سرعت پایینی برخوردار است. کنترل کیفیت چوب نبات شرکت نوین ایلیا صنعت، بررسی عیوب یادشده را به‌صورت خودکار و بدون دخالت انسان، با دقت و سرعت بسیار بالاتر از نیروی  انسانی انجام می‌دهد. این قطعات در سه بخش درجه‌یک، درجه‌دو و فاقد استانداردهای لازم جداسازی می‌شوند.

اجزای دستگاه کنترل کیفیت چوب نبات

در این دستگاه از سه دوربین استفاده‌شده است که از سه نمای مختلف تصاویر چوب نبات را ثبت می‌کنند. نمای اول، تصویر رنگی از بالا است که وظیفه نمایان کردن عیب رنگ، سطح و انحنای چوب نبات را بر عهده دارد. تصویر دوم و سوم از مقطع کناری چوب نبات است که وظیفه نمایان کردن انحراف مقطع از شکل دایره را بر عهده دارد.

کنترل کیفیت چوب نبات
شکل1: نمایی از پنل اپراتوری دستگاه سلکت چوب نبات

لذا به‌طورکلی می‌توان موارد زیر را به‌عنوان ویژگی‌های دستگاه کنترل کیفیت چوب نبات برشمرد:

  • جداسازی با سرعت 10 قطعه در ثانیه
  • بازرسی شید رنگ منطبق بر درک انسان
  • امکان آشکارسازی لکه‌های روی چوب
  • بازرسی کانتور دور چوب
  • آشکارسازی شکستگی در لبه‌ها
  • بازرسی گرد بودن دو سر چوب
  • جداسازی چوب‌های تابدار
  • آشکارسازی چوب‌های با اشکال نامتعارف و شمشیری
  • آشکارسازی پریدگی‌های لبه
  • بررسی کیفیت سطح چوب

1
هزینه مواد

بــا خودکار نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات، مورد بازرسی قرارگرفته و درصورتی‌که پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلورانس‌ها منحرف‌شده یــا نــا‌منظــم شــوند؛ می‌توان ایــن تغییــرات را ره‌گیری و شرایط تولید را اصلاح کرد.

2
هزینه نیروی انسانی

کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی‌ترین مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه‌ها می‌شود . در اکثر کاربردهــای بینایی ماشــین، نیــروی انســانی حذف خواهد شد.

3
هزینه کیفیت

بینایی ماشین با کنترل کیفی صد در صد کالاها ، پایداری کیفیت را برای تولیدکننده به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر آن هزینه‌های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیداکرده و در نتیجــه تولیدکننده ، محبوبیــت خاصــی میــان مصرف‌کنندگان پیــدا خواهــد کــرد.

 امید است که با استفاده از بینایی ماشین بتوان علاوه بر رفع دغدغه‌های موردنظر تولیدکنندگان برای تولید یک محصول با کیفیت، کمکی شایسته به اعتلای صنعت کشور کرد. 

معرفی بخش‌های مختلف رابط کاربری

در رابط کاربری طراحی‌شده برای این دستگاه، سه تصویر یادشده در بخش قبل، نشان داده‌شده و با استفاده از الگوریتم‌های موردنیاز، رنگ، کیفیت سطح، انحنا و مقطع چوب نبات سنجیده می‌شود. برای هر یک از الگوریتم‌های استفاده‌شده در پردازش تصاویر، پارامترهایی لحاظ شده است که با تنظیم این پارامترها می‌توان حساسیت هر عیب را کنترل کرد. بر این اساس برای هر الگوریتم، دو پارامتر برای سنجش مقدار عیب درنظرگرفته شده است تا کیفیت قطعه به سه دسته خوب، درجه‌دو و بد تقسیم شود.

کنترل کیفیت چوب نبات در بخش‌های مختلف رابط کاربری

الف) پنل‌های تنظیمی:

این بخش که در پایین رابط کاربری تعبیه‌شده است. شامل تنظیماتی است که هر یک قابل تنظیم است و خروجی موردنظر بر اساس پارامترهای این پنل‌ها تعیین می‌شود (شماره یک تا هشت در تصویر).

پنل Finding Threshold:

این تنظیمات مربوط به تشخیص قطعه چوب نبات از هر سه دوربین می‌باشد. برای دوربین یک (نمای بالا) از یک پارامتر و برای دوربین‌های کنار از دو پارامتر جهت ایجاد حساسیت بیشتر استفاده‌شده است. به‌طورکلی این پارامترها باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که نه قسمتی کمتر و نه قسمتی بیشتر از ابعاد چوب نبات را تعیین کنند.

پنل Area Threshold Setting:

این الگوریتم که در هر سه دوربین اجرا می‌شود، مربوط به بررسی عیب انحنا از نمای بالا و دایره بودن مقطع از کنار می‌باشد که هر چه مقدار آن کمتر باشد؛ مقطع دارای کیفیت بیشتری می‌باشد.

پنل Color Setting:

این الگوریتم که در دوربین یک (نمای بالا) اجرا می‌شود، مربوط به بررسی عیب رنگ است که هر چه مقدار آن کمتر باشد؛ چوب نبات دارای رنگ سفیدتری خواهد بود.

پنل Stain Setting:

این الگوریتم در دوربین یک (نمای بالا) اجرا می‌شود و مربوط به بررسی عیب لکه رنگی از نمای بالا است که وجود لکه‌های تیره و مشخص در سطح چوب نبات را تعیین می‌کند.

پنل Floor Setting:

این الگوریتم در دوربین یک (نمای بالا) اجرا می‌شود و مربوط به بررسی عیب کیفیت سطح می‌باشد. هر چه مقدار آن بیشتر باشد؛ سطح، دارای کیفیت بیشتری خواهد بود.

پنل Counter Setting:

در پایین این پنل، تعداد شمارش‌شده هر دو پالت خوب و درجه‌دو نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توان تعداد قطعه‌ها برای به صدا در آمدن بازر هر پالت را تنظیم کرد. بر این اساس با رسیدن تعداد قطعات به 200 قطعه کمتر از عدد تعیین‌شده، بازر هر پالت به صدا در می‌آید و پس از رسیدن به عدد تعیین‌شده، این شمارنده صفر و دوباره شروع به شمارش می‌کند.  همچنین می‌توان با فشردن کلید Reset Counters این شمارنده‌ها را در هر لحظه صفر کرد.

 پنل اجرای برنامه:

برای اجراشدن الگوریتم پردازش تصویر و انجام عمل جداسازی قطعات بایستی کلید RUN این پنل قبل از راه افتادن دستگاه، زده شده باشد. کلید CANCEL  این عملیات را متوقف می‌کند.

پنل تست سیستم پنوماتیک:

این پنل مربوط به تنظیمات مورد نیاز برای تنظیم دقت نازل‌های فوت درجه دو و بد است. در حالت تنظیم‌شده دستگاه، نیاز به استفاده از این پنل نمی‌باشد.

ب) آیکون‌های نمایشی

در این بخش به معرفی آیکون‌های نمایشی موجود در برنامه که از حروفA  تا K در تصویر نام‌گذاری شده‌اند، پرداخته می‌شود.

آیکون A برابر با (ID):

این عدد نمایانگر شماره ID قطعه است که برای یک قطعه در هر سه تصویر یکسان می‌باشد.

آیکون B برابر با (CT(ms)):

این عدد نمایانگر مقدار سایکل تایم برای پردازش هر تصویر است (برحسب میلی‌ثانیه).

آیکون C برابر با (Contour):

این عدد نمایانگر میزان انحراف مرزهای قطعه از مرزهای یک قطعه سالم است. این عدد هرچه بیشتر باشد، انحراف بیشتری ثبت شده است.

آیکون D برابر با (Floor):

این عدد نمایانگر مقدار پارامتر Floor برای سطح قطعه می‌باشد. این عدد هرچه بیشتر باشد، سطح قطعه از کیفیت بیشتری برخوردار است.

آیکون E برابر با (Delta):

این عدد نمایانگر مقدار پارامتر رنگ می‌باشد. این عدد هرچه بیشتر باشد، رنگ قطعه تیره‌تر می‌باشد.

آیکون F برابر با (Result):

این آیکون نمایانگر وضعیت کلی قطعه در اثر برآیند همه عیوب می‌باشد (خوب، درجه‌دو و بد).

آیکون G برابر با (Contour):

این آیکون نمایانگر وضعیت قطعه در اثر عیب  است (خوب، درجه‌دو و بد).

آیکون H برابر با (Floor):

این آیکون نمایانگر وضعیت قطعه در اثر عیب  است (خوب، درجه‌دو و بد).

آیکون I برابر با (Color):

این آیکون نمایانگر وضعیت قطعه در اثر عیب رنگ است (خوب، درجه‌دو و بد).

آیکون J  برابر با (Stain):

این آیکون نمایانگر وضعیت قطعه در اثر عیبStain  است (خوب، درجه‌دو و بد).

آیکون K برابر با (Cam state):

این آیکون نمایانگر وضعیت اتصال دوربین است. قبل از کار با دستگاه، این آیکون برای هر سه دوربین باید به رنگ سبز و در وضعیت Good باشد.

تصاویر محصول :

ویدیو محصول:

شما همچنین می‌توانید مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، آپارات و لینکدین مطالعه کنید،لطفا از سایر محصولات ما نیز دیدن فرمایید.