مفاهیم اولیه ماشین بینایی و پردازش تصویر

مفاهیم اولیه ماشین بینایی و پردازش تصویر   وقتی به سراغ مفاهیم اولیه پردازش تصویر و ماشین بینایی می‌رویم؛ با این کلمات computer vision , machine vision , image processing آشنا می‌شویم. پردازش تصویر (image processing)  مفهوم جامع است. با این تعریف که یکی از شاخه‌های مدرن و پرتنوع هوش مصنوعی است که با ترکیب […]